Německé betonové střílny pro MG 42 místo střílen pro L1 a N, objekt MO-37

Německé betonové střílny pro MG 42, objekt MO-37