Německé betonové střílny místo střílen pro L1 a N, objekt MO-37

Německé betonové střílny místo střílen pro L1 a N