Zbytky po protipěchotních překážkách u MO-38

Zbytky po protipěchotních překážkách u MO-38