Průběh linie čs. opevnění podle studie generála Husárka z roku 1937

Průběh linie čs. opevnění podle studie generála Husárka z roku 1937