Přeskočit navigaci

Měsíc červenec

1935-11.7.
Záležitosti, týkající se opevňování, byly vyňaty z kompetence IV/1. odd. MNO a podřízeny výhradně ředitelství opevňovacích prací.

1935-12.7.
Zahájení činnosti ŽSV III Králíky.

1935-17.7.
Porada ve Škodových závodech, týkající se projekce dělostřeleckého materiálu pro stálá opevnění.

1935-27.7. až 30.7.
Průzkum trasy těžkého opevnění v úseku Zemská brána - Mückenberg.

1937-8. až 30.7.
Vytyčována tvrz Jírova hora na Hronovsku.Pramen:
Ota Holub:
Zrazené pevnosti,
Praha 1982
Armyshop
www.top-armyshop.cz

Aktivity nacistické zpravodajské služby na Hlučínsku

Hlučínsko patřilo v předválečném Československu mezi oblasti s drtivým podílem obyvatelstva české národnosti. Německá menšina zde byla zastoupena pouze necelými osmi procenty. Přesto bylo ale Hlučínsko regionem, který se Němci snažili soustavně tzv. nacionalisticky zneklidňovat vyvoláváním pronacistických nálad. Sloužilo jim k tomu hned několik organizací a spolků, jako např. tzv. Reichsverband heimatsliebender Hultschiner (Říšský svaz Hlučíňáků milujících svou vlast) z Ratiboře. Tento spolek sice v roce 1933 zanikl, ale na jeho základech vzápětí vyrostla další organizace mající už tentokrát více nacistické pozadí, a to BDO neboli Bund Deutscher Osten (Svaz Němců východu). Zanedlouho se transformoval BDO do dalšího spolku, sledujícího nyní však již nyní především nacistické cíle. Tento spolek nesl název Verrein für das Deutschtum im Ausland (Spolek pro němectví v zahraničí).

VDA byla velmi rozsáhlou organizací se sídlem v Berlíně v jejímž čele stál dr. Hans Steinacher. Jejím cílem bylo především připojení pohraničních oblastí (i Hlučínska) k Hitlerově třetí říši. Nelze se proto divit, že vedení spolku navázalo úzké styky s německou výzvědnou službou (Abwehr)1 za účelem vyvíjení protistátní špionážní činnosti a vyvolávání pronacistických nálad mezi německým obyvatelstvem na Ostravsku. Kromě toho patřilo mezi aktivity spolku i tzv. "privatuntericht" - soukromé vyučování německých dětí, které bylo jednou z forem již zmiňované nacistické propagandy. Vyučování nalezlo u obyvatel Hlučínska velkou odezvu a navštěvovalo ho asi tisíc dětí. Československá vláda toto vyučování podstatně v roce 1936 zákonem omezila, aby zabránila šíření nacistické ideologie. VDA se proto stáhl do ústraní a vyučování začal provozovat ilegálně.


  1. Abwehr: německá vojenská výzvědná služba působící v rozmezí let 1921 až 1944. V letech 1935 až 1944 stál v čele abwehru admirál Wilhelm Canaris. Po odstoupení Canarise byl abwehr podřízen přímo pod vedení Heinricha Himmlera, velitele Gestapa a zbraní SS.