Přeskočit navigaci

Měsíc květen

1935-1.5. až 11.5.
Návštěva osmi čs. důstojníků v čele s generálem Husárkem a Štěpánkem v opevněném sektoru Štrasburk Maginotovy linie.

1935-4.5.
Nástup prvních důstojníků k ŽSV II Hlučín.

1935-10.5. až 21.5.
Vytyčena tvrz Grünwald.

1937-20.5. až 21.5.
Prezident republiky schválil definitivní organizaci hraničářských pluků a praporů a jejich dislokaci.

1936-9.5. až 27.5.
Betonáž zkušebního objektu v Jincích.

1936-19.5. až 22.5.
Průzkum trasy od Dobrošova po Stachelberg v úsecích Trutnov a Náchod.

1937-11.5.
Zahájeno vyzbrojování úseku Ostrava

1937-12.5. až 14.5.
Vytyčena tvrz Skutina.

Pramen:
Ota Holub:
Zrazené pevnosti,
Praha 1982
Armyshop
www.top-armyshop.cz

Podzemí tvrze

Všechny objekty Smolkova byly napojeny na rozsáhlý podzemní systém, který měl přibližně tvar písmene ypsilon. Nezranitelnost podzemí zajišťovalo jeho umístění Schéma podzemí tvrze Smolkov minimálně dvacet metrů hluboko ve svahu. V hlavní přístupové chodbě do objektu se nalézalo stálé minové zařízení, které mohli obránci použít v případě, kdyby nepřítel dobyl vchodový objekt. Vzniklá destrukce by zavalila jedinou přístupovou cestu do podzemí tvrze. Za stálým minovým zařízením byly v podzemí zřízeny sály pro filtrovnu, ventilaci a strojovna s dieselagregáty na výrobu elektrické energie a rovněž sklady pohonných hmot. Potom následoval hlavní sklad dělostřelecké a pěchotní munice a dolní kabelová komora. V těchto místech ústil z nitra tvrze také nouzový východ, který byl v případě zavalení hlavní přístupové chodby výbuchem, jediným místem odkud mohla posádka tvrz opustit (jednotlivé objekty totiž vlastní východ neměly).

Mezi rameny chodeb podzemního systému byly v nejhlubším místě kopce vybudovány prostorná kasárna a další kabelové komory. Pomocná úložiště munice se nalézala i pod objekty MO-38 a MO-39. Podzemí objektu MO-S 41 Dopravu střeliva k jednotlivým srubům zde zajišťovala úzkorozchodná dráha a dále pak přímo ke zbraním nákladní výtahy. Celý tvrzový komplex byl plánován jako naprosto soběstačný, a proto měla tvrz i vlastní zdroje pitné vody a jak již jsem se zmínil i elektrické energie. Zásoby munice a proviantu měly být natolik dostatečné, aby vystačily posádce Smolkova na několik týdnů bojů i bez možnosti jakéhokoliv vnějšího zásobování.