Přeskočit navigaci

Měsíc říjen

1935-15.10.
Zahájena výstavba prvního podúseku opevnění u ŽSV II na Ostravsku.

1936-23.10.
Začaly se vytvářet jednotky Stráže obrany státu (SOS), složené z příslušníků četnictva, policie a také armády, finanční stráže a civilních dobrovolníků, jejichž úkolem bylo střežit hranice a udržovat v pohraničních oblastech klid a pořádek.

1937-16.10.
Zahájení stavby tvrze Babí

1938-1. až 10.10.
Čs. pohraničí bylo v pěti pásmech postoupeno nacistickému Německu.

Pramen:
Ota Holub:
Zrazené pevnosti,
Praha 1982
Armyshop
www.top-armyshop.cz

Podzemí tvrze

Všechny objekty Smolkova byly napojeny na rozsáhlý podzemní systém, který měl přibližně tvar písmene ypsilon. Nezranitelnost podzemí zajišťovalo jeho umístění Schéma podzemí tvrze Smolkov minimálně dvacet metrů hluboko ve svahu. V hlavní přístupové chodbě do objektu se nalézalo stálé minové zařízení, které mohli obránci použít v případě, kdyby nepřítel dobyl vchodový objekt. Vzniklá destrukce by zavalila jedinou přístupovou cestu do podzemí tvrze. Za stálým minovým zařízením byly v podzemí zřízeny sály pro filtrovnu, ventilaci a strojovna s dieselagregáty na výrobu elektrické energie a rovněž sklady pohonných hmot. Potom následoval hlavní sklad dělostřelecké a pěchotní munice a dolní kabelová komora. V těchto místech ústil z nitra tvrze také nouzový východ, který byl v případě zavalení hlavní přístupové chodby výbuchem, jediným místem odkud mohla posádka tvrz opustit (jednotlivé objekty totiž vlastní východ neměly).

Mezi rameny chodeb podzemního systému byly v nejhlubším místě kopce vybudovány prostorná kasárna a další kabelové komory. Pomocná úložiště munice se nalézala i pod objekty MO-38 a MO-39. Podzemí objektu MO-S 41 Dopravu střeliva k jednotlivým srubům zde zajišťovala úzkorozchodná dráha a dále pak přímo ke zbraním nákladní výtahy. Celý tvrzový komplex byl plánován jako naprosto soběstačný, a proto měla tvrz i vlastní zdroje pitné vody a jak již jsem se zmínil i elektrické energie. Zásoby munice a proviantu měly být natolik dostatečné, aby vystačily posádce Smolkova na několik týdnů bojů i bez možnosti jakéhokoliv vnějšího zásobování.