Přeskočit navigaci

Prosinec

1935-prosinec
Rozpracován první program výstavby opevnění, rozvržený na 5 etap.

1938-15.12.
Zrušen 4. hraničářský pluk.

1938-prosinec
Nacisté provádějí zkušební střelby na čs. objekty v prostoru Králíky za osobní účasti Hitlera.

Pramen:
Ota Holub:
Zrazené pevnosti,
Praha 1982
Armyshop
www.top-armyshop.cz

Kronika opevňování Československa

Rok 1935

15.2. 1935
Průzkum budoucího opevnění úseku Ostrava.

16.2. 1935
Průzkum budoucího opevnění na trase Horní Morava a Orlice.

21., 22.2. 1935
Průzkum budoucího opevnění v prostoru Dobrošov a Stachelberg.

20.3. 1935
Zřízena rada pro opevňování a ředitelství opevňovacích prací, která měla působit od 1.4. 1935.

7.4. 1935
Příjezd pplk. Drecquea, francouzského poradce pro výstavbu opevnění.

12.4. 1935
Definitivní průzkum trasy budoucího opevnění na Ostravsku.

16.4. 1935
Určena organizace ředitelství opevňovacích prací.

18.4. 1935
Utvořena první dvě ženijní skupinová velitelství pro výstavbu těžkého opevnění v ČSR přetvořená z dosavadních opevňovacích skupin.

25.4. 1935
Schválena trasa těžkého opevnění na Ostravsku náčelníkem hlavního štábu.

30.4. až 11.5. 1935
Návštěva osmi čs. důstojníků v čele s generálem Husárkem a Štěpánkem v opevněném sektoru Štrasburk Maginotovy linie.

4.5. 1935
Nástup prvních důstojníků k ŽSV II Hlučín.

12. 5. 1935
Příjezd kapitána Forcevilla, francouzského poradce pro výstavbu opevnění.

16.5. 1935
Uzavření spojenecké smlouvy mezi ČSR a SSSR.

19. až 24.6. 1935
Určeno podrobné umístění pěchotních srubů od Steinbergu po Zemskou bránu u ŽSV III a tato trasa schválena náčelníkem hlavního štábu.

11.7. 1935
Záležitosti, týkající se opevňování, byly vyňaty z kompetence IV/1. odd. MNO a podřízeny výhradně ředitelství opevňovacích prací.

12.7. 1935
Zahájení činnosti ŽSV III Králíky.

17.7. 1935
Porada ve Škodových závodech, týkající se projekce dělostřeleckého materiálu pro stálá opevnění.

27. až 30.7. 1935
Průzkum trasy těžkého opevnění v úseku Zemská brána - Mückenberg.

5.8. 1935
Stanovení pořadí naléhavosti konstrukce a výroby výzbroje pro stálé opevnění.

Srpen 1935
Vyhlášena soutěž na výstavbu prvního podúseku těžkého opevnění na Ostravsku s objekty S-2 až S-8. Vítězná nabídka podána 25.9. 1935.

15.10. 1935
Zahájena výstavba prvního podúseku opevnění u ŽSV II na Ostravsku.

12., 13. a 15.11. 1935
První zkoušky ostřelování železobetonových desek v Jincích.

Prosinec 1935
Rozpracován první program výstavby opevnění, rozvržený na 5 etap.

23.12. 1935
Stavebně dokončen první pěchotní srub S-8.


Převzato z knihy

  1. Ota Holub, Zrazené pevnosti, Praha 1982