Přeskočit navigaci

Měsíc září

1936-12.9.
Průzkum tvrze Skutina.

1936-14.9.
Zahájení betonáže prvního pěchotního srubu v úseku Králíky -objektu S-9.

1937-10.9.
Vytyčení uzávěrů Chrastava a Mníšek na Liberecku.

1938-3.9.
Porady nacistických generálů s Hitlerem - konkrétní příprava agrese proti ČSR.

1938-13.9.
Sudetoněmecký freikorps zahájil bojové akce proti obráncům čs. hranice včetně osádek LO.

1938-30.9.
Československá vláda přijala potupný mnichovský diktát. ŘOP nařídilo zastavit jakékoliv opevňovací práce.

Pramen:
Ota Holub:
Zrazené pevnosti,
Praha 1982
Armyshop
www.top-armyshop.cz

Kronika opevňování Československa

Rok 1937

5.1. 1937
Porada o zavedení výstavby nového typu lehkého opevnění vz. 37.

21.4. 1937
Vytyčena tvrz Stachelberg (Ježova hora).

22.4. 1937
Vytyčena tvrz Dobrošov.

11.5. 1937
Zahájeno vyzbrojování úseku Ostrava (do 1.3. 1938)

12. až 14.5. 1937
Vytyčena tvrz Skutina.

20.5. 1937
Prezident republiky schválil definitivní organizaci hraničářských pluků a praporů a jejich dislokaci.

10. až 21.6. 1937
Vytyčena tvrz Grünwald.

24.6. 1937
Německý generální štáb vydal nové znění směrnic pro přípravu války, obsahující variantu boje na dvou frontách s hlavním úderem proti ČSR.

28.6. 1937
Počátek výstavby těžkého opevnění na Náchodsku.

8. až 30.7. 1937
Vytyčována tvrz Jírova hora na Hronovsku.

Červenec 1937
Československo navštívila delegace fortifikačních odborníků rumunského generálního štábu.

15.8. 1937
Zřízen 4. hraničářský pluk v Hlučíně - první pevnostní jednotka čs. armády.

23. až 26.8. 1937
Prezident republiky si prohlédl opevnění na Hlučínsku a v Králíkách.

10.9. 1937
Vytyčení uzávěrů Chrastava a Mníšek na Liberecku.

5.11. 1937
Úzký kruh nacistických politiků a generality v čele s Hitlerem rozhodl o budoucím přepadení Rakouska a Československa.

9.11. 1937
Schválena konečná studie ředitele opevňovacích prací generála Husárka o další výstavbě čs. opevnění.


Převzato z knihy

  1. Ota Holub, Zrazené pevnosti, Praha 1982